Banner-Mastenbroek.jpg
A+ A A-

Onderwijsconcept

CBS De Driemaster locatie Mastenbroek is de enige school in polder Mastenbroek. Een school van rond de 30 kinderen verdeeld over 3 of 4 combinatiegroepen. (Zie klassenverdeling onder "Team") Een vijftal kernwoorden zijn door team en ouders omschreven als richtinggevend voor ons onderwijs.
Het zijn:Kleinschalig, veilig, betrokken, Onderwijs (op maat) en Christelijk.

Hieronder volgt een korte karakteristiek per kernwoord.

Kleinschalig

Het onderwijs op onze school kenmerkt zich door de kleinschaligheid van de organisatie. Daardoor is de gerichtheid op ieder kind groot en is het wij-gevoel belangrijk. Samen maken we de school.

Veilig

Onze school wil een veilige school zijn, qua gebouw en voorzieningen en qua pedagogisch klimaat. Ieder kind moet zich veilig en gewaardeerd voelen. Dit willen we bereiken door veel aandacht te besteden aan Arbo-zaken en de Sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen.

Betrokken

De betrokkenheid op kinderen, op elkaar, is op onze school zeer groot. Als enige school in de polder Mastenbroek vervult de school ook een functie in het sociale leven van de Mastenbroeker. Ouders zijn dan ook zeer betrokken bij de school. En de school wil ook betrokken zijn op de kinderen én hun ouders. Dat vertaalt zich in de vele vormen van communicatie naar ouders toe. We noemen de (wekelijkse) nieuwsbrief, het schoolrapport, de ouder- en informatieavond en de 10-minutengesprekken die 5 keer per jaar plaatsvinden.

Onderwijs (op maat)

De komende jaren proberen we de zorg voor ieder kind steeds meer te vergroten. Door veranderingen aan te brengen in ons klassikale systeem, het zelfstandig werken, het werken met de instructietaf el, etc, etc, hopen we aan de individuele behoeftes van ieder kind tegemoet te komen.

Christelijk

CBS De Driemaster locatie Mastenbroek probeert voluit een Christelijke school te zijn. We bedoelen Christelijk in de zin van, "Van Christus". Hem willen we volgen, van Hem willen we vertellen, zijn woord nemen we voluit serieus.